0 312 419 14 48

0 312 418 88 68

0 507 532 95 30

ÜYELİK BİLGİSİ SORGULA

Anasayfa Tüzük Üyelik Yönetim Mağaza İletişim Hakkımızda Sık Sorulan Sorular

SON DAKİKA

Üyemiz Soner Veda Annesini KaybettiCEZA İNFAZ KURUMU ÇALIŞANLARINA MÜJDELİ HABER


 

Bir süredir gündemi meşgul eden infaz paketi taslağı bugün Türkiye Büyük Meclisine sunuldu.

 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik ön gören taslağın 67. maddesi ceza infaz kurumu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor.

 

4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen, “Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödeme tavanının yüzde otuzuna kadar teşvik ödemesi yapılabilir.” ifadesi işyurtlarında fiilen çalışan dışındaki personele de kar payı ödenebilmesinin yolunu açıyor.  

 

Madde değişikliği için sunulan gerekçede; “Maddeyle, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere işyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek karlarının % 25'ini aşmamak üzere yapılan kar payı ödemelerinden istifade edecek kişiler çalışma barışının sağlanması amacıyla yeniden belirlenmektedir. Ayrıca, üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları, tutuklu ve hükümlüler ile ceza infaz kurumu personeline teşvik ödemesi yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.” deniliyor.

 

İçinden geçtiğimiz bu zor günlerde fedakâr ceza infaz kurumu çalışanları için müjdeli bir haber olan bu taslağın hazırlanmasında büyük emekleri olan başta Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’e, Bakan Yardımcılarımıza ve İşyurtları Kurumu Başkanı Sayın Murat Atan’a şükranlarımızı sunarız.
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ÖN GÖRÜLEN MADDE METNİ

 

MADDE 67- 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hükümlülere” ibaresi “hükümlü ve tutuklulara” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “çalışma yapan” ibaresinden sonra gelmek üzere “hükümlü, tutuklu,” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

         “İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 25'ini aşmamak üzere;

      a) İşyurtlarında merkezde ve işyurdu müdürlüğünde görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

       b) İşyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

         İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.”

        “Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödeme tavanının yüzde otuzuna kadar teşvik ödemesi yapılabilir.”YORUMUNUZ

Adınız Soyadınız
Doğrulama Kodu
Yorumunuz

Yorumlar (5 Adet) • 03.04.2020-Halit ASLAN

  yukardaki yazıya göre  benim anladığım sadece  açık caza infaz kurumlarında çalışıpta döner sermayeden yararlanamayan personel faydalanıyıor benmi yanlış anladım eğer öyle ise yine ayrımcılık var burda kapalı ceza infaz kurumlarında çalışanlar a   neden yok  Açık ceza infaz kurumundamiler hem daha rahat hem risk olmadan çalışıyor  kapalıdakiler ise ne olacak ?  tüm döner sermayenin eşit olarak tüm ceza infaz kurumu personeline dağıtılması  olması lazımdı.
 • 03.04.2020-Burhan OKAN

  Yine ayrımcılık kapalıdaki personeller ne olacak yine üvey evlat muamelisi türkiyedeki tüm personele  eşit şekilde dağıtılması lazım.
 • 06.04.2020-ömer turan

  İlgili maddede "ödenebilir" diyor. Burada karar 1.Müdürün insiyatifine mi bırakılmış sanki. Böyle olursa almamız çok zor  bence.
 • 11.04.2020-Rıza BUDAK

  İş yurtlarındaki kar payları tüm ceza infaz kurumu çalışanlarına ödenmelidir. Yasa taslağı meclisten geçerken bu şekilde düzeltilmelidir. 25 yıllık bu özlem artık giderilmelidir. Zira iş yurtlarının kar payında tüm ceza infaz kurumlarında çalışanların eşit olarak hakkı vardır. Meclisimiz inşallah bu adaletsizliği gidererek kul haklarının önüne geçmiş ve kurum içindeki barışın sağlanmasına da bu vesile ile yardımcı olmuş olur. Zira Türkiye Cumhuriyetinde kendi kurumunun döner sermayesinden yararlanamayan tek personel 'Ceza İnfaz Kurumu Personelleridir.' 
 • 10.10.2020-Yusuf öztürk

  Bu işyurtları kar payı her yıl sorun oluyor haliyle orda çalışan personele eşit dağıtılmıyor.fakat bu olay döner sermayeli tüm kurumlar için geçerli örnek hastane ve fakülteler gibi..birde tersinden bakalım..müfettiş her yıl denetime geliyor burda sorumlu atölye şeflerinin en ufak bir dikkatsizliğnin bedelini ödettiriyor hatta tutuklamaya varıyor.birde bu şeflere trilyonluk zimmetler yükleniyor....