0 312 419 14 48

0 312 418 88 68

0 507 532 95 30

ÜYELİK BİLGİSİ SORGULA

Anasayfa Tüzük Üyelik Yönetim Mağaza İletişim Hakkımızda Sık Sorulan Sorular

SON DAKİKA

Üyemiz Soner Veda Annesini Kaybetti15 GÜN ÖNCE VERDİĞİMİZ MÜJDE YASALAŞTI!


TBMM’de Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yasalaştı.


İlk müjdesi geçtiğimiz ay CİPDER tarafından verilen 4301 Sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkin Bazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un kar payları konusundaki değişiklikler yasalaştı. Yasalaşan ve önümüzdeki günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen değişiklikler şu şekilde:

 

İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının % 30'unu aşmamak üzere;

 

a) İşyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara,  yıllık net ücretinin % 50'sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre,

 

b) Yukarıda belirtilen bent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarak çalışanlar da dâhil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışan personele, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süreye göre,

 

İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılan kar payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kar payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.

 

Dördüncü fıkrada ödenebileceği belirtilen kar payından kalan miktar içinden ayrıca üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli olarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personele İşyurtları Yüksek Kurulu Kararı ile kar payı ödeme tavanının yüzde otuzuna kadar teşvik ödemesi yapılabilir.

 

Bu değişiklikle işyurdunda çalışmayan diğer personele de kar payı ödenmesinin önü açılmış oldu. Değişiklik içeren bentler incelendiğinde;


a)      Dağıtılabilecek kar payı oranının % 25’ten % 30’a çıkarıldığı,

b)      İşyurdu faaliyetlerinde çalışmayan sözleşmeli ceza infaz kurumu personelinin de Kanun’da kar payı ödenecekler arasında yer bulduğu,

c)      Kar payından yararlanacak personelin ceza infaz kurumlarında fiilen görev yapmaları gerektiği,

d)    Ödenecek kar paylarının, yıllık net ücretinin % 10'unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının, (4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara (bu miktarın üst sınırı 2020 yılı için aylık yaklaşık 584 TL) kadar ve çalıştıkları süreye göre ödeneceği,

e)      Bent metninde işyurdu çalışanlarında olduğu gibi, yaptıkları işin özellik ve güçlüğüne göre” ibaresi olmadığı için ödenecek kar payı miktarlarının unvana, meslek alanına veya görev yapılan yere göre değişiklik göstermeyeceği, yani bir derecelendirme yapılamayacağı,

f)       İşyurdu çalışanlarına ödenen miktardan fazla olamayacağı,

g)      Ödemelerin İşyurtları Yüksek Kurul Kararına göre bir sonraki bütçe yılında ve tek seferde yapılacağı,

h)      Bu ödemeler haricinde üstün gayret ve başarı gösteren personele de ayrıca teşvik ödemesi adı altına ödeme yapılabileceği,anlaşılmaktadır. Bu değişiklikle uzun yıllardır personelimizin talep ettiği işyurdu kar paylarından yararlanma fırsatına belli ölçüde kavuşulmuş oluyor.


Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu yasanın hazırlanmasında; Başta Adalet Bakanı Sayın Abdulhamit Gül’e, Bakan Yardımcımız Sayın Uğurhan Kuş’a ve diğer Bakan Yardımcılarımıza, İşyurtları Kurumu Başkanı Sayın Murat Atan’a ve emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyoruz.

 


YORUMUNUZ

Bu içeriğe henüz yorum yapılmamıştır.

Adınız Soyadınız
Doğrulama Kodu
Yorumunuz